Onze visie · Ecodorp Ppauw/Ecovillage

Ppauw staat voor Pieter Pauw, de naam van het voormalig ziekenhuis waar het ecodorp staat. De P van Ppauw staat ook voor Permacultuur.

 

Ppauw over 10 jaar

Doelstellingen voor 2026


Energie en materialen

•    Maximale vermindering van energie- en materiaalverbruik, onder andere door energie efficiënt te bouwen (isolatie, passief-solair).
•    100% groene stroom en duurzame verwarmingsbronnen.
•    Zelfvoorzienendheid voor alle haalbare gewastypes (salade, kruiden, groenten, noten, bessen).
•    100% op duurzame wijze verkregen materialen, hetzij lokaal geproduceerd, hetzij tweedehands.
•    Alle ()materialen zijn her te gebruiken of recyclebaar.
•    Gesloten kringlopen voor water en nutriënten.
•    100% zelfvoorzienend voor water. Door regenwateropvang, slim hergebruik en zuivering van grijs water (wilgen productie).
•    Terugwinning van nutriënten uit urine door gescheiden opvang in composttoilet.
•    Duurzame lokale houtwinning; import van hout tot nul reduceren.
•    Zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke bouwmaterialen.Ecosystemen en biodiversiteit

•    Alle voedsel wordt biologisch geproduceerd.
•    Permacultuurprincipes worden toegepast bij het beheer van het terrein.
•    Het bestaande bos wordt behouden en de biodiversiteit wordt verhoogd door het introduceren van eetbare soorten.
•    Continue verbetering van de bodemvruchtbaarheid.
•    Onderhouden en verbeteren van corridors voor wilde dieren tussen verschillende stukken bos.
•    Verhoging van de habitatdiversiteit voor een grotere diersoortendiversiteit en veerkracht van het systeem.
•    Betonnen structuren zijn getransformeerd in eetbaar bos.
•    Door onderzoek de kennis over het herintroduceren van natuur in de stad vergroten.
•    Opgedane kennis over onze natuur delen met anderen door middel van workshops.
•    Bosonderhoud: ruimte maken voor onderbegroeiing door het verwijderen van dode takken.
•    Een vegetarisch dieet draagt bij aan ecosystemen en biodiversiteit elders.


Gemeenschap en economie

•    Werkgelegenheid op Ppauw genereert een inkomen voor de bewoners, bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, excursies, kunst atelier, wormen compost, workshops, plantenkwekerij, theecafé ruimteverhuur aan anderen.
•    De gemeenschap is betrokken dankzij regelmatige open dagen en rondleidingen over het terrein.
•    Er is een gemeenschappelijke auto die op duurzame energie rijdt.
•    Er is een netwerk van actieve mensen in Wageningen die Ppauw steunen en samen leren over en werken aan duurzaam leven.
•    Er is een ruimte waar de Wageningse gemeenschap elkaar kan ontmoeten, kan genieten van de natuur en van elkaar kan leren.
•    Ppauw is een kennishub voor ecologisch leven/bouwen en praktische en sociale permacultuur.
•    Ppauw is een kenniscentrum voor het gebruik van power tools op zonne-energie.
•    Ppauw is een kenniscentrum voor het gebruik van lokale bouwmaterialen.
•    Zelforganisatie, het delen van verantwoordelijkheid en het bouwen van consensus/consent staan centraal.
•    Gereedschappen en apparaten worden zoveel mogelijk gedeeld binnen de gemeenschap.


Gezondheid en kwaliteit van leven

•    Er worden geen toxische chemicaliën en materialen gebruikt.
•    Al het eten is biologisch.
•    Er is een hoge diversiteit binnen de gemeenschap, alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Meergeneratie-wonen zorgt voor een hogere kwaliteit van leven.
•    Mensen zijn graag op het terrein, doordat het goed verzorgd is. Esthetiek is belangrijk.
•    Alle faciliteiten voor persoonlijke hygiëne en comfort zijn aanwezig (douche, wasmachine, etc.).
•    Er worden medicinale planten gekweekt, bijvoorbeeld tegen de ziekte van Lyme.
•    Veiligheid staat hoog aangeschreven, alle vertrekken zijn voorzien van CO-melders en brandblussers. Onveilig terrein is afgesloten. De kwaliteit van het drinkwater wordt regelmatig gecontroleerd.
•    De bewoners komen regelmatig bijeen om te delen, naar elkaar te luisteren en betrokken te blijven bij elkaars ontwikkelingsproces.
•    Er is een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners bij elkaar kunnen komen.
•    Er wordt regelmatig gevierd met de bewoners en andere betrokkenen wat er al bereikt is.
•    Ppauw is een duurzame en comfortabele leefomgeving die alle prestatiedoelen bereikt zonder in te leveren op de kwaliteit van leven.