Lange termijn · Over de PvdP

 

Politiek gaat over het met een groep mensen eens worden over welke gezamenlijke besluiten je neemt. Dit om welzijn in de toekomst in stand te houden of te laten groeien. Voor de Partij voor de Planten is duurzaamheid de belangrijkste sleutel om keuzes te maken: in het heden zodanig doen en laten dat dit het toekomstig welzijn niet in de weg staat, noch van jezelf noch van komende generaties.

Verkiezingsprogramma's hebben een horizon van 4 jaar, waardoor kwesties als klimaatverandering, verwoesting van ecosystemen en teruggang van biodiversiteit nooit een onderwerp worden. Om deze reden heeft de PvdP enkel een beginselprogramma. Niet de waan van de dag regeert, maar regeren is vooruit zien.

Ons beginselprogramma is een lijst van uitgangspunten die met duurzaamheid als sleutel zijn geschreven. Ze zijn onderverdeeld in doelen en middelen. Doelen gaan over de vraag: wat is welzijn? Middelen gaan over de vraag hoe we dat kunnen bereiken. Het programma is slechts een schets en lang niet volledig uitgewerkt. Maar u bent welkom om mee te denken en te sleutelen. U kunt suggesties mailen sinds de kiemversie-wiki zoveel spam te verwerken kreeg.

Dit is de groeiversie die de standpunten van de Partij voor de Planten vertegenwoordigt.