Praktische informatie/Practical information · Permacultuur Gathering

Vervoer/Travel

Het adres van ecodorp Ppauw is Scheidingslaan 1, Wageningen. Vanaf busstation Wageningen bus 352 of 51, halte Wageningse Berg. Rotonde oversteken en de Scheidingslaan inlopen, de entree is bij het 2e hek, volg het pad naar het Moddership.

The address of ecovillage Ppauw is Scheidingslaan 1, Wageningen. Take bus 352 or 51 from the Wageningen busstation, busstop Wageningse Berg. Cross the roundabout and enter the Scheidingslaan, the entrance to Ppauw is at the second gate to the left. Follow the path down to the Moddership.

Overnachten/Sleeping arrangements

Er is veel plek in het bos (neem een tentje mee), of leg je matje in de tipi of de legertent. Geef even aan als je van de tipi of tent gebruik van wilt maken.


There's enough space in the forest (bring a tent), or make your bed in the tipi or army tent (bring your own sleeping mat and sleeping bag). Let us know if you want to use the tipi or tent.

Eten/Food
Er zal voor een vegetarische avondmaaltijd gezorgd worden op vrijdag en zaterdag. Een simpel ontbijt en lunch wordt ook geregeld. Voor alle maaltijden vragen we een vrijwillige bijdrage, richtprijs avondeten 5 euro, ontbijt/lunch/avondeten samen 10 euro. Neem voor het ontbijt en de lunch je eigen bordje, kopje en bestek mee.

A vegetarian dinner will be provided on Friday and Saturday. A simple breakfast and lunch will also be arranged. For all meals we ask for a voluntary contribution, the guideline for dinner is 5 euro, breakfast/lunch/dinner together 10 euro. Please bring your own plate, mug and cutlery.

Organisatie samen/Organising it together
De Gathering is van iedereen: huishoudelijke en organisatorische taken worden onder de groep verdeeld. Bij aankomst op vrijdag leggen we uit wat er te doen is, en worden er groepjes gevormd die tijdens het weekend (onder leiding van de bewoners van Ppauw) de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak op zich nemen. Voorbeelden van taken zijn:

The Gathering belongs to everyone: household and organisational chores will be shared among the group. When you arrive on Friday we'll explain what needs to be done, and we'll form groups who take responsibility for a certain task for the weekend (guided by one of the ecovillagers). Examples of chores are:

Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Verras elkaar!

There is a lot of space for input, surprise each other!

Kinderen en gezinnen/Kids and families

We proberen samen overdag een doorlopende kinderopvang te creëren in het speelbos. Waar ook een legertent is om evt. te schuilen. Ook is er een spetterende workshop voor kinderen vanaf 5 tot… 112? The Council of all Beings. Dus: welkom kinderen en families!

Check je kinderen wel elke avond op teken. Tekentangen om veilig te verwijderen zijn aanwezig.

During the day we'll try to arrange a continuous childcare solution in the playing forest. There's an army tent to shelter from any spots of rain. There will also be an amazing workshop for kids age 5 to... 112? The Council of all Beings. So: welcome kids and families! It is important to check for ticks every night. We have the instruments to remove them safely.

 

Honden/Dogs
Vanwege moestuinen, spelende kinderen en de nog-niet-lekke voetbal willen we vragen om honden aan een lijn te houden. Naast Ppauw is een groot honden losloop bos. Daar kan jouw schat alle kanten op.

Because of veggie patches, playing kids and the still-intact soccer ball we ask that you keep dogs on a leash. There's a large dog forest right next to Ppauw, where your darling can play all it wants.

Kosten/Cost
De Gathering is gratis toegankelijk. Wel vragen we je om een vrijwillige bijdrage, je mag zelf bepalen hoeveel de ervaring je waard was.

The Gathering is free. We do ask for a voluntary contribution, it's up to you to decide how much it was worth to you.

Weggeefmarkt/Free market
Er zal een weggeefmarkt gehouden worden gedurende het weekend.

Neem je overvloed aan zaden, zaailingen, boeken en andere spullen mee en maak een ander blij, en ga zelf blij met nieuwe spulletjes naar huis!

There will be a free market during the weekend. Bring all your seeds, seedlings, books and other stuff as a gift to someone else, and find something to make you happy too!

Aanmelden/Application
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de site. Hier kun je ook aangeven of je een workshop wil geven, en wat voor idee je hebt.

You can apply through the application form on the site. This is also where you can indicate if you want to organise a workshop, and explain your idea.